покатушка

в процессе планирования

Реклама
Грязевые шины
Картинка в виджете

«Самарские дебри 2011».Приложение 1.

Додаток 1

ТЕРМІНОЛОГІЯ

Трофі-рейд: змагання з трофі-рейдів, що проводиться по дорогам загального користування и важкому бездоріжжю і яке складається з одного або декілька Спеціальних ділянок (СД), що проходять по бездоріжжю.

Час проведення трофі-рейду: змагання починається з Адміністративних перевірок і/чи Передстартового огляду (включаючи перевірки запасних вузлів і агрегатів автомобіля, якщо Організатор вважає це потрібним), і закінчується самим пізнім з наступних моментів:

  • §завершення часу подачі Протестів чи закінчення їхнього слухання;
  • §закінчення Адміністративних перевірок і Технічної Інспекції після змагань;
  • §закінчення вручення призів.

Маршрут: встановлена Організатором траса змагання. Маршрут розділяється на етапи з однією чи декількома Спеціальними ділянками, з’єднаними Дорожніми секторами. Поділ маршруту на етапи повинен бути здійснено таким чином, щоб більшість учасників подолали їх за світлий час доби. Категорично заборонено давати старт СД у темний час доби. Після водіння автомобіля протягом 12-20 годин, обов’язковий відпочинок не менше 6 годин.

Маршрути (траса) змагання для різних залікових груп може бути загальними або різнитися, за винятком маршруту (траси) для екіпажів залікових груп V і VІ, котра повинна бути загальною для обох груп.

Маршрутний лист 1-го автомобіля: офіційний документ, що повністю описує порядок руху екіпажа через контрольні пости, містить перелік СД, нормативи часу, дистанцію траси, розклад руху 1-го автомобіля і перелік пеналізацій за не проходження контрольних пунктів.

Дорожня книга (Легенда): офіційний документ, що надається екіпажу, який містить перелік координат точок суддівських та пунктів контролю проходження траси, картографічні матеріали місцевості змагання з позначенням на них точок GPS-координат.

Брифінг: інструктаж, що проводиться Керівником змагання або його Заступником, про особливості заліку, особливих умовах забезпечення загальної або екологічної безпеки та інших особливостях даного змагання; участь у ньому є обов’язковою для всіх екіпажів. Екіпаж повинен бути представлений на брифінгу як мінімум одним водієм. Текст брифінгу у відношенні безпеки повинен бути видрукуваний і вивішений на Офіційному табло інформації. Відсутність екіпажу на брифінгу без поважних підстав карається штрафом 10% від суми стандартного стартового внеску.

Етап: частини змагання, розділені не менш ніж 6-годинною перервою.

Бівуак, Зона розміщення: зона, передбачена Організатором, розташована між пунктами Контролю Часу (КЧ) на фініші етапу і КЧ на старті наступного етапу. Режим роботи Бівуаку передбачається Індивідуальним регламентом змагання.

Прилад GPS: прилад здатний за допомоги супутників позіціонувати положення (координати) користувача, записати та відтворити інформацію на екрані.

Навігаційний етап/зона: етап/зона з точно невизначеним маршрутом, що проходить з/без Дорожньої Книги (частково чи повністю) і/чи по карті. Контрольні пункти проходження (КП), які можна легко і точно визначити на місцевості, повинні бути зазначені географічно (із указівкою широти і довготи), картографічно (координати), чи представлені з указівкою кілометражу, чи схем малюнків у Дорожній Книзі і/чи на карті. Наявність навігаційних зон у маршруті змагання повинна застерігатись в Індивідуальному Регламенті.

Бортовий контролер (БК): прилад, який використовуючи глобальні системи супутникової навігації (GPS, Galileo, ГЛОНАС), на носій інформації записує данні про позицію, рух, зміну напрямку руху, швидкість.

Технічний паспорт транспортного засобу для автомобільного спорту: документ, виданий ФАУ чи ФІА. Цей паспорт повинен надаватися за вимогою Технічних контролерів.

Дорожній сектор: частина маршруту з заданою нормою часу між двома послідовними пунктами кЧ.

Спеціальна Ділянка (СД): ділянка, що хронометрується, проведена по різного роду бездоріжжю для його подолання з елементами орієнтування або без такових.

Лінійна СД: частина спеціальної ділянки, що хронометрується, на якій екіпаж повинен дотримувати заданий маршрут та коридор (обов’язковий порядок проходження суддівських пунктів та коридору).

Навігаційна СД: частина спеціальної ділянки, що хронометрується, на якій екіпаж самостійно визначають маршрут свого руху в межах зони офіційної траси, де знаходяться суддівські пункті та пункти контролю.

«Супер» Спеціальна Ділянка: ділянка, що хронометрується, організована з метою залучення великої кількості глядачів, і проведена з дотриманням підвищених вимог безпеки і на дорогах цілком перекритих від стороннього руху. При проведенні «Супер» Спеціальної Ділянки вона включається у програму змагання, але не враховується у залік змагання. Організаторам рекомендується проводити окреме нагородження. До участі в цій ССД допускаються й учасники які повністю або частково не пройшли основний маршрут змагання.

Часовий норматив (максимально дозволений час): встановлений Організатором і зазначений в Маршрутному листі і Карнеті (Контрольній Карті) максимальний час, на подолання екіпажами окремих Спеціальної ділянки (СД) або Дорожньої секції (ДС). Екіпаж, що перевищив даний час (норматив) буде покараний від штрафу до виключення зі змагань. Після закінчення Часового Нормативу + 60 хвилин, контрольні пункти для даного учасника вважаються закритими. Часовий норматив може змінюватись в сторону збільшення.

В усіх випадках рішення щодо зміни максимально дозволеного часу (часового нормативу): приймається Колегією Спортивних Комісарів за пропозицією Директора змагання та вказується в Бюлетені.

Реальний час: час, реально витрачений екіпажем на проходження СД та\або ДС.

Час припинення функціонування контрольних постів: час фактичного припинення роботи контрольних постів. Цей час розраховується як норма проходження всієї дистанції для учасника стартувавшего останнім + 60 хвилин. В умовах «лінійної» траси (без повторень), КСК може прийняти рішення про закриття пунктів по індивідуальному розкладу гонки.

Перегрупування: зупинка, запланована Організатором, для перегрупування екіпажів, що беруть участь у трофі-рейді, і обмежена вхідним і вихідним КЧ. Час зупинки для різних екіпажів може бути різним. Перегрупування може бути двох видів:

— Регрупінг: порядок старту повинний відповідати основній класифікації трофі-рейду на момент прибуття в контрольну зону Регрупінгу. Основна класифікація повинна враховувати як результати, показані учасниками на ЗД, так і дорожню пеналізацію, а також всі інші пеналізації, виражені в одиницях часу.

— Ренормінг (ущільнення каналу): порядок старту екіпажам визначається відповідно до фінішу на останньої СД, якщо до моменту старту з Регрупінгу не вдається вивести нову класифікацію.

Період Нейтралізації: час, на який Організатор може зупинити екіпажі, що беруть участь у трофі-рейді. Цей час не зараховується в класифікуємий час.

Закритий Парк: територія (зона), на якій будь-який ремонт, заправка і зовнішня допомога заборонені, за винятком випадків, спеціально передбачених Індивідуальним Регламентом.

Бюлетень: офіційний документ, що є невід’ємною частиною Індивідуального Регламенту і призначений для публікації змін, пояснень і доповнень до останнього. Бюлетені повинні бути пронумеровані і датовані.

Бюлетені випускаються і підписуються:

  • §Організатором – до початку Адміністративних перевірок. Ці Бюлетені підлягають візуванню Головою Комітетом спеціальних позашляхових змагань (за винятком можливих змін оголошеного маршруту і розкладу);
  • §Колегією Спортивних Комісарів – протягом усього змагання.

Екіпажі повинні підтвердити факт одержання/ознайомлення з Бюлетенем підписом одного члена екіпажа. Усі Бюлетені повинні видаватися в письмовій формі, на папері жовтого кольору і публікуватися на Офіційному табло інформації і (при необхідності) на видному місці на Суддівських постах.

Контрольна Карта (Карнет): документ, що видається учасникам, у якому відмічається факт і/чи час проходження суддівських пунктів під час змагання.

Фіксований штраф (пеналізація): пеналізація, застосовувана в змаганнях з трофі-рейдів для заміни зняття зі змагання. Дає можливість покараному екіпажу продовжувати змагання в нормальних умовах. Фіксована пеналізація виражається в часі, що додається до інших пеналізацій, якими вже покараний екіпаж відповідно до Індивідуального Регламенту. Фіксовані пеналізації застосовувані замість виключення зі змагання, можуть застосовуватися тільки один раз за змагання і не можуть бути менш нормативу того етапу, на якому зафіксоване порушення + 10 годин.

Екіпаж: використовується в цілому; маються на увазі 1-й та 2-й водії для позашляхових автомобілів ТР-1, ТР-2, ТР-3, та 1-й водій для квадроциклів та мотоциклів.

Буксирування: будь-які засоби, що змушують автомобіль рухатися (так само і пересування автомобіля за допомогою стартера), крім звичайних способів пересування за допомогою механічної роботи двигуна:

Сервіс: будь-яка допомога в ремонтних роботах, зроблена не членами екіпажів, що змагаються (не фінішували на даної СД або ДС), а також використання чи одержання екіпажем будь-яких матеріалів (твердих чи рідких), запасних частин, інструментів чи устаткування, що транспортуються не на борту автомобілів що змагаються (крім інформації, води, їжі, медикаментів та засобів зв’язку).

Ремонтні роботи (ремонт): виправлення ушкоджень, заміна елементів, деталей і агрегатів, лагодження, а так само будь-які регулювальні, мастильні, діагностичні, заправні роботи і технічне обслуговування, проведені силами екіпажа з можливим залученням членів інших екіпажів, що змагаються (не фінішували на даної СД або ДС), і з використанням матеріалів і інструментів, що знаходяться на борті автомобілів, що змагаються.

Зона обмеження швидкості (ОШ): зона на змагальній ділянці, де максимальна швидкість автомобіля обмежена.

Зона сервісу: місце для проведення сервісних робіт.

Зона заправки (ЗЗ): місце для проведення дозаправки.

Старт: момент часу, згідно якому екупажу доволяється виїзд на трасу змагання.

Фініш: момент часу перетинання лінії фінішу (Суддівського пункту фінішу) передньою віссю автомобіля, квадроцикла чи мотоцикла при наявності на його борту всіх членів екіпажу.

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться для отправки комментария.